English

Polcap Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2009. Skuteczność przeprowadzonych przez Spółkę działań potwierdził certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 2010.07.06.
Dzięki temu po raz kolejny możemy potwierdzić i zagwarantować, że nasze produkty spełniają najwyższe wymagania.

Polcap Sp. z o.o. ISO 9001:2009

Pobierz certyfikat ISO 9001:2009 Polcap Sp. z o.o.